Doc. dr. Solveigos Cirtautienės dėstomų dalykų programos:

Civilinės teisės specialioji dalis

Asmens neturtinių teisių apsauga ir gynimas

Prekių ženklai ir dizainas