Išsilavinimas:

2001 m. baigtas Vilniaus Universitetas, Teisės fakultetas (komercinės teisės specializacija), įgyta teisininko profesinė kvalifikacija, atitinkanti magistro kvalifikacinį laipsnį (magistrinio darbo tema: Vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją)

2008 m.  apginta disertacija Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakultete (disertacijos tema „Šiuolaikinė neturtinės žalos atlyginimo koncepcija“)

 

 

Darbo patirtis:

 

 1998 m. – 2001 m. teisininko asistentė advokatų kontoroje “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” (veiklos sritys: teisminiai ginčai, teisinis auditas, įmonių teisė)

2001 m. – 2006 m. – teisėjo padėjėja Lietuvos Aukščiausiajame Teisme

 2006 m. – 2008 m. – Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja Lietuvos Aukščiausiajame Teisme

2004  m. – 2008 m. – Vilniaus Universiteto Všį “Tarptautinio verslo mokykla” lektorė (Lyginamosios sutarčių teisės paskaitos)

 2003 m. – 2008 m. asistentė Mykolo Romerio Universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedroje (Civilinės teisės specialiosios dalies seminarai, Šeimos teisė),

 2008 m. – 2009 m. lektorė Mykolo Romerio Universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedroje (Civilinės teisės specialiosios dalies  paskaitos, Asmens neturtinių teisių įgyvendinimo ir gynimo dalyko paskaitos)

nuo 2009 m. – docentė Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedroje (Civilinės teisės specialiosios dalies  paskaitos, Asmens neturtinių teisių įgyvendinimo ir gynimo dalyko bei Prekių ženklų ir dizaino dalyko paskaitos teisės magistrams)

 

 

Publikacijos:

Monografijos:

Mykolo Romerio Universiteto išleisto Civilinės teisės vadovėlio (Prievolių teisė) bendraautorė (temos: Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, Rentos sutartis, Vežimo sutartis, Ekspedicija, Draudimas)   

Cirtautienė S.  Neturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisių gynimo būdas, Justitia, 2008

Straipsniai:

Cirtautienė S. Ambrasienė A. Specialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai sutartiniuose santykiuose // „Jurisprudencija”, 2003, Nr. 37 (29)

Cirtautienė S. Neturtinės žalos atlyginimas kaip neturtinių vertybių gynimo būdas //  “Jurisprudencija”, 2005, Nr. 71 (63)

Cirtautienė S. Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas (draudiko atsakomybės aspektai) // „Justitia“ 2005, Nr. 2

Cirtautienė S. Trečiųjų asmenų teisės į neturtinės žalos atlyginimą sužalojus  sveikatą arba atėmus gyvybę // “Jurisprudencija”, 2007,  2(92)

Cirtautienė S. Juridinio asmens teisės į neturtinės žalos atlyginimą vystymosi tendencijos Europos deliktų teisės unifikavimo kontekste // Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Justitia, 2007

Cirtautienė S. Trečiųjų asmenų teisės į neturtinės žalos atlyginimą vystymosi galimybės // „Justitia“, 2006 m., Nr. 2-3

Cirtautienė S., Ambrasienė D. Ikisutartinės atsakomybės kvalifikavimo problema: deliktinė, sutartinė ar sui generis // “Jurisprudencija”, 2008, Nr. 10 (112)

Pakalniškis V., Cirtautienė S. Atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo problemos Lietuvos teismų praktikoje // Jurisprudencija, Nr. 2 (116)

Ambrasienė D., Cirtautienė S. The Role of Judicial Precedent in the Court Practice of Lithuania // Jurisprudencija, Nr. 2 (116)

 

Konferencijos, mokymai, stažuotės:

2004 m. – pranešimas MRU Civilinės ir komercinės teisės katedros organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Neturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisų gynimo būdas“

2005 m. – pranešimas MRU Civilinės ir komercinės teisės katedros organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Juridinio asmens teisės į neturtinės žalos atlyginimą vystymosi tendencijos civilinės teisės harmonizavimo procese“

2005 m. spalio 13 d. – paskaita Lietuvos Advokatūroje tema „Specialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai“

2007 m. gegužės mėn. paskaitos Lietuvos Advokatūroje tema „Neturtinės žalos atlyginimo teoriniai ir praktiniai aspektai“

2007 m. balandžio, 2008 m. gegužės mėn. paskaitos draudimo bendrovėms tema „Žalos atlyginimo sveikatos sužalojimo ir gyvybės atėmimo atveju ypatumai“, „Civilinės atsakomybės draudimo teoriniai ir praktiniai aspektai“

2008 m. balandžio 18 d. – moderatorė LAT organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Privatinės teisės europeizacija ir internacionalizacija kaip iššūkis teisėjams“

2008 m. birželio 6 d. – paskaita Sodros darbuotojams „Kreditorių interesų gynimo būdai: teorinės ir praktinės problemos“

2008 m. birželio 29-30 d. – paskaitos notarams „Kreditorių interesų gynimo būdai: teorinės ir praktinės problemos“, „Sutarčių aiškinimas. Preliminarios sutartys“, „Esminis sutarties pažeidimas, kaip sutarties nutraukimo pagrindas“

2008 m. rugsėjo mėn. – paskaita  Lietuvos Advokatūroje tema „Neturtinės žalos atlyginimo teoriniai ir praktiniai aspektai“

2008 m. spalio 30 d. – pranešimas UAB  „Sabelija“ organizuotoje konferencijoje „Darbų sauga 2008“ tema „Darbdavio atsakomybės nelaimingo atsitikimo darbe atveju ypatumai: teismų praktikos aktualijos“

2009 m. kovo 12-13 d. – moderatorė Teisėjų mokymo centro ir LAT organizuotame seminare  Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2007, “Dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės” (Roma II) taikymas“

2009 m. kovo 26 d. – paskaitos Teisėjų mokymo centre „Sutarčių aiškinimas. Preliminariosios sutartys (tarptautinių kodifikacijų (UNIDROIT ir PECL) recepcija ir Lietuvos patirtis“

2005 m. balandžio mėn. stažuotė Maskvoje

2006 m. vasario mėn. stažuotė Šveicarijos Lyginamosios Teisės Institute, Lozanoje, Šveicarijoje 

2006, 2007, 2008 m. stažuotės Deliktų teisės centre Vienoje

 

 

2008 – 2011 m. Austrijos mokslų akademijos ir Europos deliktų teisės tyrimo grupės projekto “Digest of European tort law II: essential cases on damage“ dalyvė